Odra

O projekcie

Projekt pn. „Zarybienie w sezonie 2014/2015  wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy  jego populacji” jest czwartą operacją finansowaną z  Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa, który ma za zadanie realizację „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” (PGZWP). Plan został opracowany w 2009 roku przez Instytut Rybactwa Śródlądowego oraz Morski Instytut Rybacki na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest wdrażany od stycznia 2010 roku  tj.

Zarybianie

Plan zakłada prowadzenie intensywnych zarybień narybkiem szklistym lub obsadowym, przy czym długość ich ciała nie może przekroczyć 20 cm. Ograniczenie długości ryb wynika z faktu, iż węgorz obsadowy pochodzić może z hodowli tuczowej i większe osobniki są zdeterminowane płciowo, przy czym większość z nich stanowią samce.  W sumie przewiduje się, że do dorzecza Wisły i Odry należy corocznie wpuścić 13 mln szt. narybku szklistego lub 2.6 mln narybku obsadowego (tab. 1).