Zarybianie

Plan zakłada prowadzenie intensywnych zarybień narybkiem szklistym lub obsadowym, przy czym długość ich ciała nie może przekroczyć 20 cm. Ograniczenie długości ryb wynika z faktu, iż węgorz obsadowy pochodzić może z hodowli tuczowej i większe osobniki są zdeterminowane płciowo, przy czym większość z nich stanowią samce.  W sumie przewiduje się, że do dorzecza Wisły i Odry należy corocznie wpuścić 13 mln szt. narybku szklistego lub 2.6 mln narybku obsadowego (tab. 1).

 Tabela 1. Coroczne zarybienia narybkiem szklistym lub obsadowym niezbędne do realizacji PGZWP (szt.)

Forma narybku

Dorzecze Wisły

Dorzecze Odry

Suma

Narybek szklisty

7 000 000

6 000 000

13 000 000

Narybek obsadowy

1 400 000

1 200 000

2 600 000

 

W ogólnej ilości narybku uwzględnione są zarybienia dokonywane przez użytkowników obwodów rybackich. Według badań przeprowadzonych przez Zakład Bioekonomiki Rybactwa wynika, że do Polski importuje się obecnie wyłącznie narybek wstępujący i obsadowy w ilości 1,5 mln sztuk o zróżnicowanej gramaturze (od 1 do 110 g), przy czym kwalifikującego się do rozliczenia w ramach planu (Lt<20 cm) -1 332 000 sztuk (tab. 2).          

          

Tabela 2.  Ilość i jakość narybku węgorza użyta do zarybień w 2012 i 2013 roku oraz przewidywane zarybienia w 2014 r. wykonane przez użytkowników obwodów rybackich.

Rok

Masa

(kg)

Liczba osobników

(szt.)

Średnia liczba osobników przypadających

na kilogram materiału zarybieniowego

(szt./kg)

 2010

8552

1 341 749

157

2011

9645

1 328 521

138

2012

9465

1 559 700

165

(według danych Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS Olsztyn)

 

Wynika z tego, że w celu uzupełnienia wymaganej planem liczby osobników należy wprowadzić jeszcze do naszych wód za 2012 r. 1040000, za 2013 r. 10620500 i za 2014 r przewidywana ilość 1000000, co przy średniej masie osobnika wynoszącej 5 g/szt. stanowi w sumie około 15512 kg narybku obsadowego lub 6 340 000 szt. narybku szklistego, co z kolei stanowi odpowiednio 5170 kg (tab. 3).

 

Tabela 3. Ilość i jakość narybku węgorza wymagana do uzupełnienia zarybień dokonywanych przez użytkowników obwodów rybackich w 2012, 2013 i 2014 r., realizacja w  2014 i 2015 r.).

Okres uzupełniany

Zakres masy narybku

(g/szt.)

Liczba

osobników

[szt.]

Dodatkowa masa  narybku do uzupełnienia zarybienia      [kg]

Przy założeniu średniej liczby osobników przypadającej na 1 kg narybku

[szt./kg]

2012

5-10

narybek szklisty

1 040 000

5 200 000

5200

1733

200

3000

2013*

5-10

narybek szklisty

1 062 500*

5 312 500*

5312

1771

200

3 000

2014*

5-10

narybek szklisty

1 000 000*

5 000 000*

5000

1666

200

3 000

Razem

5-10

narybek szklisty

3 102 500*

15 512 500*

15512

5170

200

3000

* przewidywana liczba osobników, zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji o zarybieniach wykonanych przez użytkowników rybackich w latach 2013 -2014.

 

Według przyjętych założeń, dodatkowe zarybienia powinny być wykonane przede wszystkim  w strefie przybrzeżnej Bałtyku, której wody są wolne od zabudowy hydrotechnicznej, uniemożliwiającej swobodną migrację tarłową. Strefa ta obejmuje Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński jeziora przymorskie oraz dostępne poprzez drożność cieków jeziora Pojezierza Pomorskiego. W Planie zarybień uwzględnione zostanie wydzielone z dorzecza Wisły dorzecze Pregoły i Zalew Wiślany jako odrębną jednostkę powstałą w wyniku uzgodnień dotyczących ochrony węgorza w strefie transgranicznej Polska-Rosja.

W projekcie możliwe jest wykorzystanie do zarybień narybku podchowanego i szklistego z przyjętym w PGZWP przelicznikiem x 5. Wykonanie zarybienia narybkiem szklistym może dotyczyć partii ryb w zakresie uzupełnienia danego roku.

 

Typowanie wód do zarybień

W 2014 i 2015 roku przewiduje się zarybienie węgorzem następujących akwenów wodnych:

a) w dorzeczu Odry:

     1) Zalew Szczeciński

     2) jezioro Dąbie

     3) rzekę Wartę

     4) jezioro Koprowo

     5) jezioro Ostrowo

     6) jezioro Przybiernowskie

     7) jezioro Liwia Duża

     8) jezioro Okonie

    9)  jezioro Szczucze

  10)  jezioro Piaski

  11)  rzekę Noteć

  12 ) jezioro Myśliborskie

  13)  jezioro Wicko

b) w dorzeczu Wisły:

    1) Zatokę Pucką

    2) jezioro Drużno

    3) jezioro Łebsko

    4) jezioro Gardno

    5) jezioro Żarnowieckie

    6) obwód rybacki rzeki Wisła nr 1

    7) obwód rybacki rzeki Wisła nr 2

    8) obwód rybacki rzeki Wisła nr 3

    9) obwód rybacki rzeki Wisła nr 4

   10) obwód rybacki rzeki Wisła nr 5

   11) obwód rybacki rzeki Wisła nr 6

   12) obwód rybacki Martwa Wisła nr 2

   13) obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5

 c) dorzecze Pregoły:

    1)  Zalew Wiślany

 

Ogólna powierzchnia typowanych do zarybień w sezonie 2014/2015  wód wynosi 221465 ha, z czego 77844 ha przypada na dorzecze Odry, 143621 ha na dorzecze Wisły Szczegółowe zestawienie zarybianych akwenów i dawek zarybieniowych zawarte jest w tabeli 4.

 

Tab.4.  Powierzchnia  wód oraz intensywność zarybień wód dorzecza Odry, Wisły i   Pregoły wytypowanych do zarybień węgorzem  w  sezonie 2013/2014.  Plan zarybień obejmuje uzupełnienie zarybień  węgorzem za lata:  2012, 2013 i 2014.

Lp.

Akwen  wodny 

Użytkownik

Miejsce zarybienia

(punkt rozładunku)

Powierzchnia

(ha)

Uzupełnienie

Liczba osobn.

(5-10g/szt)

Lt<20 cm

I.

Dorzecze Odry

1.

Zalew Szczeciński

Wolin

67800

960300

2.

Zalew Szczeciński

Stepnica

 

 

3.

Jezioro Dąbie

Szczecin

5600

25000

4.

Jezioro Dąbie

Szczecin

 

 

5.

Rzeka Warta

Park Narodowy „Ujście Warty”

1000

15000

6.

Rzeka Noteć

Nadzór Wodny RZGW Drezdenko

600

4100

7.

PZW Szczecin

 

1168

17600

7a

Jezioro Koprowo

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

450

6700

7b

Jezioro Ostrowo

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

262

4000

7c

Jezioro Przybiernowskie

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

89

1300

7d

Jezioro Liwia Łuża

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

183

2700

7e

Jezioro Okonie

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

51

1000

7f

Jezioro Piaski

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

94

1300

7g

Jezioro Szczucze

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

39

600

8.

Jezioro Myśliborskie

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

617

4500

9.

Jezioro Wicko

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

1059

12000

 

Razem dorzecze Odry

77844

1038500

II

Dorzecze Wisły

1.

Jezioro Gardno

Gardna Wielka

2462

100000

2.

Jezioro Łebsko

Izbica

7142

300000

3.

Zatoka Pucka

Zgodnie z zaleceniem OIRM

36400

200000

5.

Zalew Wiślany

Tolkmicko

83800

1250000*

6.

Jezioro Żarnowieckie

Nadole

1431

25000

7.

PZW Toruń Wisła i Drwęca

6 220

93000

7a

OR Wisła nr 2

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

1236

18200

7b

OR Wisła nr 3

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

2580

40000

7c

OR Wisła nr 4

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

2080

30000

7d

OR Drwęca nr 5

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

324

4800

8.

OR Wisła nr 1

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

1468

22000

9

PZW Gdańsk  - Wisła

2908

47000

9a

OR Wisła nr 5

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

1446

25000

9b

OR Wisła nr 6

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

1002

15000

9c

OR Martwa Wisła Nr 2

Do uzgodnienia z użytkownikiem obwodu rybackiego

460

7000

10.

Jezioro Drużno

Węgle-Żukowo

1790

27000

 

Razem dorzecze Wisły

143 621

2 064 000

III

( ODRA i WISŁA)

RAZEM

221 465

3102500

 

 

*  Dorzecze Pregoły, w zależności od porozumienia ze stroną rosyjską w ramach  

„Transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza europejskiego Anguilla

 anguilla (L.) w dorzeczu Pregoły i Zalewie Wiślanym”,

*  przewidywana liczba osobników może zmniejszyć się o 200 tysięcy lub 400 tysięcy sztuk.

 

Wymienione akweny pozbawione są budowli hydrotechnicznych dzięki czemu możliwa będzie efektywna i bezpieczna wędrówka węgorza srebrzystego do Morza Bałtyckiego, a następnie poprzez Morze Północne i Ocean Atlantycki do Morza Sargassowego gdzie odbywa tarło. Pobrzeże Słowińskie, Ujście Odry, Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany wchodzą w skład obszarów „Natura 2000”.  Wody do zarybień w 2013 i 2014 roku zostały wytypowane na podstawie uzgodnień podjętych w czasie obrad Komisji ds. Zarybień i w oparciu o badania przeprowadzone w ramach poprzednich operacji tj. projektu pn. „Zarybianie wód dorzecza Odry i Wisły  narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji.”, oraz „Zarybianie w sezonie 2013/2014 wód dorzecza Odry i Wisły  narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji.” (umowa o dofinansowanie z dnia 01.06.2011 r. Nr 00001-61721-OR1400002/10/11 oraz umowa z dnia 22.10.2012 r. Nr 00003-61721-OR1400002/12).