Projekt pn. „Zarybienie w sezonie 2014/2015  wód dorzecza Odry, Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy  jego populacji” jest czwartą operacją finansowaną z  Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa, który ma za zadanie realizację „Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” (PGZWP). Plan został opracowany w 2009 roku przez Instytut Rybactwa Śródlądowego oraz Morski Instytut Rybacki na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest wdrażany od stycznia 2010 roku  tj. od chwili zaakceptowania przez Komisję Europejską.