Zadanie nr 6. Znakowanie węgorzy srebrzystych

W 2014 i 2015 r planuje się poznakowanie 700 węgorzy z akwenów Jeziora Jamno i Zalewu Szczecińskiego.  Znakowanie przy użyciu znaczków typu T-bar przeprowadzone będzie w czasie migracji żerowiskowych i tarłowych w miesiącach maj - czerwiec, sierpień - październik. Badania mają na celu określenie tras migracji, wstępne szacunki śmiertelności połowowej, oraz w przypadku węgorzy żerujących potencjału wzrostowego i zasiedlania habitatów morskich.

Znakowanie węgorzy będzie odbywać się w bazie  Gospodarstwa Rybackiego „Mielno” oraz w portach i przystaniach Zalewu Szczecińskiego. Znaczki typu T-bar będą zawierały indywidualny numer oraz adres mailowy. MIR – PIB współpracuje w zakresie znakowania z Instytutami w Niemczech, Danii i Szwecji, które odbierają informacje o złowionych rybach od miejscowych rybaków bądź wędkarzy. Informacje o znakowaniu są corocznie przekazywane do odpowiednich grup ICES, oraz będą wykorzystane w ramach raportowania do Komisji Europejskiej. Dane stanowić będą także podstawę do negocjacji w ramach grupy ds. zarybień, która zostanie utworzona w 2014. W ramach zadania zaplanowano także wyjazd koordynacyjny do portów i przystani niemieckich, w których odbywa się wyładunek węgorzy, celem rozpropagowania zwrotów znaczków i wyjaśnienia celów projektu.