Zadanie nr 2. Badanie jakości sprowadzanego narybku węgorza.

W ramach projektu gromadzone są dane dotyczące jakości narybku sprowadzanego do Polski i wykorzystywanego jako materiał zarybieniowy przez użytkowników rybackich i dostarczanych w ramach realizacji Planu gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”. Badane są ryby importowane oraz podchowywane w obiektach akwakultury. Wszystkie węgorze stanowiące przedmiot badań (narybek szklisty, wstępujący i obsadowy) oceniane są pod względem pigmentacji, długości, masy ciała i kondycji. Badane cechy poddawane są analizie statystycznej w odniesieniu do wszystkich węgorzy oraz z wyodrębnieniem poszczególnych grup. Wiek węgorzy określony jest na podstawie ilości pierścieni widocznych na otolicie.

Badania narybku  prowadzone są we współpracy z pozostałymi wykonawcami, w tym  ustalone jest pochodzenie narybku wstępującego do rzek przymorskich oraz oceniana jest efektywność prowadzonych zarybień różnymi formami narybku.  Wykorzystana jest metoda analizy Sr/Ca, na podstawie, której określa się poziom rekrutacji naturalnej. „Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce” zakłada wysoki udział węgorza z narybku pochodzenia naturalnego sięgający w dalszym okresie jego realizacji 80 %. Planowane badania są niezbędne do weryfikacji założeń planu, w kwestii dotyczącej ustalania źródła pochodzenia narybku i oceny skali restytucji populacji węgorza w wodach Polski.