Zadanie nr 1. Określenie ilości sprowadzanego do Polski narybku węgorza.

Plan zakłada prowadzenie intensywnych zarybień narybkiem szklistym lub obsadowym, przy czym długość ich ciała nie może przekroczyć 20 cm. Ograniczenie długości ryb wynika z faktu, iż węgorz obsadowy pochodzić może z hodowli tuczowej i większe osobniki są zdeterminowane płciowo, przy czym większość z nich stanowią samce.  W sumie przewiduje się, że do dorzecza Wisły i Odry należy corocznie wpuścić 13 mln szt. narybku szklistego lub 2.6 mln narybku obsadowego (tab. 1).

Tabela 1. Coroczne zarybienia narybkiem szklistym lub obsadowym niezbędne do realizacji PGZWP (szt.)

Forma narybku

Dorzecze Wisły

Dorzecze Odry

Suma

Narybek szklisty

7 000 000

6 000 000

13 000 000

Narybek obsadowy

1 400 000

1 200 000

2 600 000

 
W ogólnej ilości narybku uwzględnione są zarybienia dokonywane przez użytkowników obwodów rybackich. Według badań przeprowadzonych przez Zakład Bioekonomiki Rybactwa wynika, że do Polski importuje się obecnie wyłącznie narybek wstępujący i obsadowy w ilości 1,5 mln sztuk o zróżnicowanej gramaturze (od 1 do 110 g), przy czym kwalifikującego się do rozliczenia w ramach planu (Lt<20 cm) -1 332 000 sztuk (tab. 2).
 

Tabela 2.  Ilość i jakość narybku węgorza użyta do zarybień w 2012 i 2013 roku oraz przewidywane zarybienia w 2014 r. wykonane przez użytkowników obwodów rybackich.

Rok

Masa

(kg)

Liczba osobników

(szt.)

Średnia liczba osobników przypadających na kilogram materiału zarybieniowego

(szt./kg)

 2010

8552

    1 341 749

157

2011

9645

1 328 521

138

2012

9465

1 559 700

165

* (według danych Zakładu Bioekonomiki Rybactwa IRS Olsztyn)
 
Wynika z tego, że w celu uzupełnienia wymaganej planem liczby osobników należy wprowadzić jeszcze do naszych wód za 2012 r. 1040000, za 2013 r. 10620500 i za 2014 r przewidywana ilość 1000000, co przy średniej masie osobnika wynoszącej 5 g/szt. stanowi w sumie około 15512 kg narybku obsadowego lub 6 340 000 szt. narybku szklistego, co z kolei stanowi odpowiednio 5170 kg (tab. 3).
 

Tabela 3. Ilość i jakość narybku węgorza wymagana do uzupełnienia zarybień dokonywanych przez użytkowników obwodów rybackich w 2012, 2013 i 2014 r., realizacja w 2014 i 2015 r.).

Okres uzupełniany

Zakres masy narybku

(g/szt.)

Liczba

osobników

[szt.]

Dodatkowa masa  narybku do uzupełnienia zarybienia

      [kg]

Przy założeniu średniej liczby osobników przypadającej na 1 kg narybku

[szt./kg]

2012

5-10

narybek szklisty

1 040 000

5 200 000

5200

1733

200

3000

2013*

5-10

narybek szklisty

1 062 500*

5 312 500*

5312

1771

200

3 000

2014*

5-10

narybek szklisty

1 000 000*

5 000 000*

5000

1666

200

3 000

Razem

5-10

narybek szklisty

3 102 500*

15 512 500*

15512

5170

200

3000

* przewidywana liczba osobników, zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji o zarybieniach wykonanych przez użytkowników rybackich w latach 2013 -2014.

W projekcie możliwe jest wykorzystanie do zarybień narybku podchowanego i szklistego z przyjętym w PGZWP przelicznikiem x 5. Wykonanie zarybienia narybkiem szklistym może dotyczyć partii ryb w zakresie uzupełnienia danego roku.