znakowanie węgorzy

Zadanie nr 6. Znakowanie węgorzy srebrzystych

W 2014 i 2015 r planuje się poznakowanie 700 węgorzy z akwenów Jeziora Jamno i Zalewu Szczecińskiego.  Znakowanie przy użyciu znaczków typu T-bar przeprowadzone będzie w czasie migracji żerowiskowych i tarłowych w miesiącach maj - czerwiec, sierpień - październik. Badania mają na celu określenie tras migracji, wstępne szacunki śmiertelności połowowej, oraz w przypadku węgorzy żerujących potencjału wzrostowego i zasiedlania habitatów morskich.